Lappalaiskoirien värit ja niiden periytyminen: OSA 2, K- & A-lokus

OSA1, B-lokus


K-lokus (Paljonko eumelaniinia koiralta löytyy?)

K-lokus kertoo koiran eumelaniinin ja feomaliniinin suhteen. Oikeastaan se kertoo, näkyykö koirassa lainkaan feomelaniinia, vai onko se täysin eumelaniinin peitossa.  A-lokus taas kertoo, missä määrin feomelaniinia koirassa näkyy, mutta siihen aiheeseen palaamme postauksessa myöhemmin. Hyppää suoraan kohtaan A-lokus.

K-lokus jakautuu kolmeen termiin: dominanttimusta (K), brindle (kbr) ja ns. villityyppi, eli koiralla on normaali määrä eumelaniinia (k).

K-alleeli, eli dominanttimusta

K-lokuksessa dominoivin. K-alleeli näkyy koiran ilmiasussa aina. Kun koiralla on K-alleeli, ei A-lokuksen määrittelemä feomelaniini-kuviointi näy. Dominanttimusta koira on täten aina yksivärisen mustan tai parkin värinen, jossa voi näkyä korkeintaan valkolaikkuja (S-lokus), johon palaamme tulevissa postauksissa tarkemmin. Dominanttimustaksi luultu koira voi myös ollakkin genotyypiltään resessiivinen musta (kk aa). Tämä ei koiran ilmiasusta tule näkyviin, joten se on pääteltävissä vain koiran sukulaisten perusteella tai geenitestein.

Dominanttimusta (B/B K) suomenlapinkoira

kbr-alleeli, eli brindle

K-alleeliin nähden resessiivinen, mutta k-alleeliin nähden dominoiva. Kun koiralla on kbr-alleeli, näkyy sen A-lokuksen feomelaniini-kuvio. Tällöin kbr-alleeli luo koiran turkkiin eumelaniinin värisiä raitoja, eli brindleväritystä. Yleisin lappalaiskoirissa tavattu brindle on musta merkein brindle. Tuolloin koira on muuten täysin normaali musta merkein -värinen, mutta sillä on "suttuiset" tan-kuviot. Aina ei kuitenkaan voi edes koiran ilmiasusta päätellä, että onko se brindle, vai onko sillä vaan tavallista epäselvemmät tan-kuviot. Värityksenä brindle on lappalaiskoirissa kohtalaisen harvinainen, jota tavataan lähinnä suomenlapinkoirilla.

Musta merkein brindle (B/B kbr) suomenlapinkoira, kuva © Heidi S.

k-alleeli, eli villityyppi

K-alleeliin ja kbr-alleeliin nähden resessiivinen. Täten koira tarvitsee k-alleelin molemmilta vanhemmiltaan. Koiralla ollessa kaksi k-alleelia, on sen väritys ns. villityyppi, eli A-lokuksen kuvio tulee näkyviin. Tämä on yleisin lappalaiskoirissa törmätty K-lokuksen muoto.

Musta merkein (B/B k/k) lapinporokoira

Pennut:
100% dominanttimusta, K/K

Isä:
K/K, dominanttimusta

Emä:
K/K, dominanttimusta

K/K, dominanttimustaPennut:
50% dominanttimusta, K/K
50% dominanttimusta, kantaa brindleä K/kbr

Isä:
K/kbr, dominanttimusta, kantaa brindleä

Emä:
K/K, dominanttimusta

K/K, dominanttimusta

K/kbr, dominanttimusta, kantaa brindleä

K/K, dominanttimusta

K/kbr, dominanttimusta, kantaa brindleäPennut:
50% dominanttimusta, K/K
50% dominanttimusta, kantaa villityyppiä K/k

Isä:
K/k, dominanttimusta, kantaa villityyppiä

Emä:
K/K, dominanttimusta

K/K, dominanttimusta

K/k, dominanttimusta, kantaa villityyppiä

K/K, dominanttimusta

K/k, dominanttimusta, kantaa villityyppiäPennut:
100% dominanttimusta, kantaa brindleä, K/kbr

Isä:
kbr/kbr, brindle

Emä:
K/K, dominanttimusta

K/kbr, dominanttimusta, kantaa brindleäPennut:
100% dominanttimusta, kantaa villityyppiä, K/k

Isä:
k/k, villityyppi

Emä:
K/K, dominanttimusta

K/k, dominanttimusta, kantaa villityyppiäPennut:
100% brindle, kbr/kbr

Isä:
kbr/kbr, brindle

Emä:
kbr/kbr, brindle

kbr/kbr, brindlePennut:
50% brindle, kbr/kbr
50% brindle, kantaa villityyppiä kbr/k

Isä:
kbr/k, brindle, kantaa villityyppiä

Emä:
kbr/kbr, brindle

kbr/kbr, brindle

kbr/k, brindle, kantaa villityyppiä

kbr/kbr, brindle

kbr/k, brindle, kantaa villityyppiäPennut:
100% brindle, kantaa villityyppiä kbr/k

Isä:
k/k, villityyppi

Emä:
kbr/kbr, brindle

kbr/k, brindle, kantaa villityyppiäPennut:
100% villityyppi k/k

Isä:
k/k, villityyppi

Emä:
k/k, villityyppi

k/k, villityyppi
A-lokus (Missä muodossa feomelaniini koiralla näkyy?)

A-lokuksessa tulee ilmi missä määrin koiralla esiintyy feomelaniinia turkissaan. Tätä kohtaa ei tule sekoittaa kermanvärisiin koiriin, joilla eumelaniini puuttuu turkista täysin. A-lokuksen kuvioinnin kanssa koiran turkista löytyy aina myös eumelaniinipigmenttiä.

A-lokus jakautuu neljään eri termiin: soopeli (Ay), riistanvärinen (aw), tan-merkkinen (at) ja resessiivinen musta (a).

Ay-alleeli, eli soopeli

A-lokuksessa dominoivin ja näkyy koiran ilmiasussa aina. Kun koiralla on Ay-alleeli, on sen turkin väritys soopeli. Soopelikoirien ilmiasuissa on rajuja vaihteluita, yleisin lapinkoirilla törmätty muoto on, että koiran kirsu on sen eumelaniinin (musta tai parkki) värinen, mutta muusta turkista sitä voisi erehtyä kutsumaan kermanväriseksi. Useimmiten koiralla on soopelin myötä lapojen kohdalla ja korvienkärjissä jonkin verran tummaa varjostusta. Monesti heterotsygoottisilla soopeleilla näkyy myös esimerkiksi tan-merkkien haamukuvioita.
Lappalaiskoirista väritykseen törmätään ainoastaan suomenlapinkoiralla. Soopelinvärisiin lapinporokoiriin en ainakaan itse ole koskaan törmännyt.

Soopeli (B/B Ay) suomenlapinkoira

aw-alleeli, eli riistanvärinen

Ay-alleeliin nähden resessiivinen, mutta dominoi muita A-lokuksessa ilmeneviä kuvioita. Kun koiralla on aw-alleeli, on sen turkin väritys riistanvärinen. Riistanvärisillä koirilla on ilmiasussa paljon vaihteluita, toiset on liki täysin eumelaniinin peitossa ja feomelaniinia näkyy vain jokunen karva siellä täällä. Toisilla taas on feomelaniinia on turkissa runsaasti.

Lappalaiskoirissa törmätään kolmen tyyppisiin riistanvärisiin, on ns. aitoariistaa, jolloin koira on homotsygoottinen aw/aw. Aitoriista on täysin riistanvärinen, eikä sillä näy merkkejä tan-kuviosta turkissaan. Sitten taas on ns. merkkiriistoja, joka ilmenee mitä todennäköisimmin kun koira on heterotsygoottinen riista, eli kantaa merkkiväriä aw/at. Merkkiriistoilla on yleensä mm. riistoille tyypilliset silmälasikuviot silmien ympärillä, mutta niillä on myös selvästi nähtävissä olevat tan-merkkien haamukuviot. Tämä on yleisin lappalaiskoirilla esiintyvä riistaväritys. Kolmantena on vielä hieman epävarmuuksia aiheuttava silmälasikuvio, mutta uskotaan että silmälasikuvion aiheuttaa se kun riistanvärinen koira kantaa resessiivistä mustaa. Tällöin koira on genotyypiltään heterotsygoottinen aw/a. Tämä kuvio on siitä uniikki, että siihen törmätään vain suomenlapinkoirissa. Koira vastaa muutoin ulkonäöltään dominanttia- tai resessiivistä mustaa, mutta sillä on selkeät vaaleat ns. silmälasikuviot silmien ympärillä. Yleensä näillä koirilla ei ole vaaleaa muualla turkissaan, pieniä valkolaikkuja lukuunottamatta.

Homotsygootti aitoriista (B/B aw/aw) lapinporokoira
Riistanvärinen, kantaa merkkiväriä - merkkiriista (B/B aw/at) lapinporokoira
Riistanvärinen, kantaa resessiivistä mustaa - silmälasikuvioinen (B/B aw/a) suomenlapinkoira

at-alleeli, eli tan-väritys

Ay- ja aw-alleeleihin nähden resessiivinen, mutta dominoi a-alleelia. Kun koiralla on at-alleeli, on se ilmiasultaan merkkivärinen, joka on lappalaiskoirissa yleisin ja halutuin väritys. Merkkivärisissä lappalaiskoirissa on muihin rotuihin (dobermanni, rottweiler jne.) nähden varsin paljon vaihtelua. Hyvänä nyrkkisääntönä kuitenkin, että koiralla on silmien yllä ns. nelisilmät, sekä sillä on vaaleaa karvaa kuonossa, rinnassa ja tassuissa. Merkkivärien laajuus ja feomelaniinin sävy vaihtelee koiran perimän mukaan.

Musta merkkivärinen (B/B at/at) suomenlapinkoira
Parkki merkkivärinen (b/b at/at) lapinporokoira

a-alleeli, eli resessiivinen musta

a-alleeli on kaikkiin muihin A-lokuksessa ilmeneviin kuvioihin nähden resessiivinen. Koira tarvitsee a-alleelin kummaltakin vanhemmaltaan ollakseen täysin resessiivinen musta. Ilmiasultaan resessiivinen musta vastaa täysin dominanttimustaa.

Resessiivinen parkki (b/b a/a) suomenlapinkoira

Mistä tiedän onko koirani dominanttimusta vai resessiivinen musta?

Koitin aihetta sivuta aiemmin, mutta selvyyden vuoksi luodaan tälle oma alaotsikkonsa. Koirasta on mahdotonta ilmiasun perusteella sanoa onko se dominanttimusta (K/K) vai resessiivinen musta (k/k a/a). Tämän voi ainoastaan päätellä tutkailemalla koiran sukua. Jos täysin yksivärisen koiran molemmat vanhemmat, sekä sisarukset on myös yksivärisiä, on suuri todennäköisyys että koira on resessiivinen musta. Jos taas esimerkiksi vain toinen koiran vanhemmista on musta ja sisaruksissa ilmenee riistaa tai merkkiväriä, on suuri todennäköisyys että koira on dominanttimusta.

Pennut:
100% soopeli, Ay/Ay

Isä:
Ay/Ay, soopeli

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/Ay, soopeliPennut:
50% soopeli, Ay/Ay
50% soopeli, kantaa riistaa / merkkiväriä / resessiivistä mustaa
Ay/aw - Ay/at - Ay/a

Isä:
Ay/aw - Ay/at - Ay/a, soopeli, kantaa riistaa / merkkiväriä / resessiivistä mustaa

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/Ay, soopeli

Ay/aw - Ay/at - Ay/a
soopeli
kantaa riistaa / merkkiväriä / resessiivistä mustaa

Ay/Ay, soopeli

Ay/aw - Ay/at - Ay/a
soopeli
kantaa riistaa / merkkiväriä / resessiivistä mustaaPennut:
100% soopeli, kantaa riistaa
Ay/aw

Isä:
aw/aw, riistanvärinen

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/aw
soopeli, kantaa riistaaPennut:
50% soopeli, kantaa riistaa Ay/aw
50% soopeli, kantaa merkkiväriä Ay/at

Isä:
aw/at, riistanvärinen, kantaa merkkiväriä

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/aw, soopeli, kantaa riistaa

Ay/at, soopeli, kantaa merkkiväriä

Ay/aw, soopeli, kantaa riistaa

Ay/at, soopeli, kantaa merkkiväriäPennut:
50% soopeli, kantaa riistaa Ay/aw
50% soopeli, kantaa resessiivistä mustaa Ay/a

Isä:
aw/a, riistanvärinen, kantaa resessiivistä mustaa

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/aw, soopeli, kantaa riistaa

Ay/a, soopeli, kantaa resessiivistä mustaa

Ay/aw, soopeli, kantaa riistaa

Ay/a, soopeli, kantaa resessiivistä mustaaPennut:
100% soopeli, kantaa merkkiväriä, Ay/at

Isä:
at/at, merkkivärinen

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/at, soopeli, kantaa merkkiväriäPennut:
50% soopeli, kantaa merkkiväriä, Ay/at
50% soopeli, kantaa resessiivistä mustaa, Ay/a

Isä:
at/a, merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaa

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/at, soopeli, kantaa merkkiväriä

Ay/a, soopeli, kantaa resessiivistä mustaa

Ay/at, soopeli, kantaa merkkiväriä

Ay/a, soopeli, kantaa resessiivistä mustaaPennut:
100% soopeli, kantaa resessiivistä mustaa, Ay/a

Isä:
aa, resessiivinen musta

Emä:
Ay/Ay, soopeli

Ay/a, soopeli, kantaa resessiivistä mustaaPennut:
100% riistanvärinen, aw/aw

Isä:
aw/aw, riistanvärinen

Emä:
aw/aw, riistanvärinen

aw/aw, riistanvärinenPennut:
75% riistanvärinen, aw/aw
25% riistanvärinen, kantaa merkkiväriä / resessiivistä mustaa
aw/at - aw/a

Isä:
aw/at - aw/a, riistanvärinen, kantaa merkkiväriä / resessiivistä mustaa

Emä:
aw/aw, riistanvärinen

aw/aw, riistanvärinen

aw/aw, riistanvärinen

aw/aw, riistanvärinen

aw/at - aw/a
riistanvärinen
kantaa merkkiväriä / resessiivistä mustaaPennut:
100% riistanvärinen, kantaa merkkiväriä, aw/at

Isä:
at/at, merkkivärinen

Emä:
aw/aw, riistanvärinen

aw/at, riistanvärinen, kantaa merkkiväriäPennut:
50% riistanvärinen, kantaa merkkiväriä aw/aw
50% riistanvärinen, kantaa resessiivistä mustaa
aw/a

Isä:
at/a, merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaa

Emä:
aw/aw, riistanvärinen

aw/at, riistanvärinen, kantaa merkkiväriä

aw/a, riistanvärinen, kantaa resessiivistä mustaa

aw/at, riistanvärinen, kantaa merkkiväriä

aw/a, riistanvärinen, kantaa resessiivistä mustaaPennut:
100% riistanvärinen, kantaa resessiivistä mustaa, aw/a

Isä:
a/a, resessiivinen musta

Emä:
aw/aw, riistanvärinen

aw/a, riistanvärinen, kantaa resessiivistä mustaaPennut:
100% merkkivärinen, at/at

Isä:
at/at, merkkivärinen

Emä:
at/at, merkkivärinen

at/at, merkkivärinenPennut:
50% merkkivärinen at/at
50% merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaa
at/a

Isä:
at/a, merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaa

Emä:
at/at, merkkivärinen

at/at, merkkivärinen

at/a, merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaa

at/at, merkkivärinen

at/a, merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaaPennut:
100% merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaa at/a

Isä:
a/a, resessiivinen musta

Emä:
at/at, merkkivärinen

at/a, merkkivärinen, kantaa resessiivistä mustaaPennut:
100% resessiivinen musta a/a

Isä:
a/a, resessiivinen musta

Emä:
a/a, resessiivinen musta

a/a, resessiivinen musta


0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Sisällön tarjoaa Blogger.